O nama

Eurotalus d.o.o. je tvrtka akreditirana od strane HAA sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013, te je za rad ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede kao kontrolno tijelo pod kodnim brojem HR-EKO-09. (Rješenje, Klasa: UP/I-320-07/15-01/02 od 11. ožujka 2016. godine)

Svojim radom sudjelujemo u razvoju ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj putem utvrđivanja sukladnosti postupaka ekološke poljoprivrede s nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima.

EUROTALUS d.o.o. OBAVLJA USLUGE STRUČNE KONTROLE I CERTIFIKACIJE NA CIJELOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Dostupnost usluga Eurotalus d.o.o. Odjela za certificiranje je omogućena svim zainteresiranima u području ekološke proizvodnje