Katalog mjera obuhvaća sankcije i mjere koje poduzima kontrolno tijelo Eurotalus d.o.o. prema pravnim subjektima u slučajevima nesukladnosti s propisanim pravilima za ekološku proizvodnju, a koje utječu na ekološki status proizvoda.

U priloženoj tablici navedene su nepravilnosti i prekršaji koji utječu na ekološki status proizvoda i odgovarajuće mjere koje primjenjuje Eurotalus d.o.o. u slučajevima kada se ustanove nepravilnosti i prekršaji nad subjektima koji su uključeni u ekološku proizvodnju.