Podnositelj zahtjeva i/ili certificirani subjekt se obvezuje na:

 • pridržavanje pravila certifikacijskog postupka i zadovoljavanje certifikacijskih kriterija
 • omogućavanje dostupnosti potrebnih informacija, dokumenata i zapisa neophodnih za provedbu certifikacijskog postupka te pristup svim područjima koja su  obuhvaćena certifikacijom
 • suradnju i pružanje pomoći osoblju Eurotalusa d.o.o. u provedbi certifikacijskihpostupaka kada se to od njih zahtijeva
 • poštivanje zahtjeva da se neće koristiti certifikatom na način koji može narušiti ugled Eurotalusa d.o.o.
 • dostavu svih dokumenata koje zatraži Eurotalus d.o.o., a tiču se certifikacijskog postupka, posebice potvrdnica u slučaju prerade proizvoda koji nisu iz vlastitog uzgoja, odnosno stranih potvrdnica i njihovog prijevoda u slučaju uvoznih proizvoda
 • plaćanje troškova certifikacijskog postupka u određenom roku
 • pravodobno obavještavanje Eurotalusa d.o.o. o svim bitnim promjenama koje mogu utjecati na zadovoljavanje certifikacijskih kriterija,  odnosno na proizvod i njegovu specifikaciju, kao i na promjene statusa ili vlasništva, proizvođačevog ili uvoznikovog/izvoznikovog ustroja ili upravljanja, kao i u slučaju bilo kojih drugih promjena koje mogu uputiti na to da proizvod više ne zadovoljava zahtjeve sustava certifikacije
 • pozivanje na status certificiranog proizvođača samo za one proizvode i količine za koje je certifikat dodijeljen
 • pravilno korištenje certifikacijskih dokumenata (zapisnik, izvješće, potvrdnica) te da neće zlouporabiti niti jedan od certifikacijskih dokumenata
 • čuvanje zapisa i poduzimanje prikladnih radnji u slučaju prigovora na njegov rad te davanje na uvid zapisa o poduzetim radnjama
 • prekid svih promidžbenih aktivnosti i prekid korištenja svih certifikacijskih simbola u slučaju suspenzije ili povlačenja certifikata, te vraćanje dokumenata o certifikaciji koje zatraži Eurotalus d.o.o.
 • zadovoljavanje zahtjeva Eurotalusa d.o.o. pri pozivanju na certifikacijski status putem promidžbenih materijala
 • uporabu certifikacijskih simbola samo za proizvode i količine za koje je certifikat dodijeljen
 • ne davanje nikakvih izjava koje bi bile u vezi s dodijeljenim certifikatom, a za koje bi Eurotalus d.o.o. mogao zaključiti  da navode na pogrešno tumačenje ili da su neosnovane.

Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje obvezuje se na:

 • provedbu svih postupaka sukladno utvrđenim pravilima
 • ograničenje aktivnosti kontrolora, pri provedbi stručnih kontrola, na ocjenu razine sukladnosti sa certifikacijskim kriterijima
 • neovisnost, nepristranost i kompetentnost osoblja koje sudjeluje u certifikacijskim postupcima
 • povjerljivost dokumenata i informacija prikupljenih  tijekom certifikacijskih postupaka
 • dostupnost informacije o statusu dodijeljenih certifikata
 • pravodobne obavijesti o svim izmjenama akreditacijskih kriterija i ocjenu razine implementacije tih izmjena
 • dostupnost svojih usluga, pod jednakim uvjetima, svim proizvođačima i uvoznicima/izvoznicima, čije se aktivnosti nalaze u područje djelatnosti Eurotalus d.o.o.
 • izdavanje potvrdnice nakon uspješno okončanog certifikacijskog postupka, proširenja područja certifikacije ili opsega dodijeljenog certifikata te održavanja statusa certificiranog proizvođača
 • uskratu dodjele potvrdnice, suženje područja certifikacije ili opsega certifikata, suspenziju ili povlačenje certifikata u slučaju kada proizvođač ne zadovoljava ili se ne pridržava propisanih zahtjeva.

(Izdvojeno iz Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja Ob-7/1-7, Izdanje 3, datum izdavanja 27.3.2019.)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *